Milli Mühendislik ile
Tasarım ve Geliştirme

Milli olması gerekliliğine inandığımız kritik teknolojilerin geliştirilmesinde yıllar boyu çalışmış bir ekibin fikir birlikteliği ile temeli atılan SATEK ARGE Savunma Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş., 16 Kasım 2016'da kuruldu.

Faaliyetlerine Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde başlayan SATEK ARGE, bugün Teknopark İstanbul’da merkez ve Ankara'da bir şube ile Ar-Ge kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluş felsefesinin temelini oluşturan Savunma Sanayiinde Milli Ürünler yaklaşımı;

• Döner Namlulu Silah Sistemi (Gatling) geliştirme
• Piyade tüfeği geliştirme
• Mühimmat balistik analizleri (iç balistik analizleri ve uçuş kararlılığı çalışmaları)
• Mühimmat çekirdeklerinin yeniden tasarlanması
• Havada kendini imha eden (self destruct) mühimmat geliştirme

ihtiyacını Milli Mühendislik ile karşılamayı SATEK ARGE’nin ana faaliyet alanı haline getirmiştir.

Özgün, milli, üstün ürünlerin envantere kazandırılması temel misyonu ile SATEK ARGE; uzun yıllar savunma sanayii tecrübesine sahip mühendisleri çatısı altında biraraya getirmiştir.

SATEK ARGE
Mühendislik Ekibi
Deneyimleri

25-35 yıl savunma sanayii tecrübeli SATEK ARGE mühendisleri farklı kurum çatıları altında başarı ile sonuçlanan birçok savunma projesinde görev almıştır. Bunlardan bazıları:

• J85 Turbojet Motorunun Ejektörünün Yeniden Tasarımı
• Savaş Gemilerinin Çok Fonksiyonlu Komuta Kontrol Konsollarının Tasarımı
• Kısa Ömürlü Jet Motorlarının Tasarımı
• Jet Motor Alt Sistemlerinin Tasarımı
   - Akıllı Yakıt Pompası
   - Elektronik Kontrol Ünitesi
   - Alternatör
   - Piroteknik Ateşleyici
   - Bujili Ateşleyici
   - Çift Etkili Yakıt Nozulu
• Jet Motor İrtifa Test Tesisinin Tasarımı ve Kurulumu
   - Tasarım
   - Gerçekleme
   - İşletme
• Piyade Tüfeklerinin Tasarımları
   - Modern Piyade Tüfeği (MPT 76)
   - Zigana Piyade Tüfeği (ZPT 556 - ZPT 762)

Tüm bu projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında tasarım çalışmalarının gereği olan tasarım ve analiz programları etkin olarak kullanılmıştır. Ekip, bilgisayar destekli tasarım ve analiz programlarında çok uzun yıllar tecrübelidir:

• CAD/CAM YAZILIMLARI – 30 yıllık tecrübe
• BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİNAMİK ANALİZ YAZILIMLARI – 12 yıllık tecrübe
• BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPISAL ANALİZ YAZILIMLARI – 23 yıllık tecrübe
• BİLGİSAYAR DESTEKLİ PCB TASARIM YAZILIMLARI – 5 yıllık tecrübe